Sitemap  
Om NordVind Aktiviteter Workshops Links

Vilkårsnotat

Vilkår for vindkraft i Norden

Nordvind projektgruppen har udarbejdet et notat om vilkårene for vindkraftudbygning i de fire nordiske lande Sverige, Norge, Finland og Danmark.

 

Bredt billede af muligheder og barrierer for vindkraft

I notatet beskrives de politiske rammebetingelser, planlægningsprocedurer, myndighedsbehandling, økonomiske vilkår, miljøforhold, folkelig opbakning, forskning og udvikling med videre. Notatet giver et billede af muligheder og barrierer for udbygning med vindkraft i de fire lande og danner dermed ramme om Nordvinds øvrige aktiviteter. 

 

Løbende udvikling

Vilkårsnotatet fungerer som en "levende organisme" og udvikles og opdateres løbende.

 

Nyeste udgave


Se den siste versjonen av vilkårsnotatet Villkor för utbyggnad av vindkraft i de nordiska länderna (oppdatert september 2012).

 

Kontakt Nordvind: